Arcade Ikt De Loods
logobjz.gif

Arcade Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT): De Loods.

Wat doet De Loods?

Arcade IKT De Loods is een voorziening die vooral kwalitatieve hulp verleent aan minderjarige kinderen/jongeren die in een problematische opvoedingssituatie zitten.
Deze hulp wordt verleent via thuisbegeleiding. Deze thuisbegeleiding word gegeven op een gestructureerde, intensieve wijze.

De hulpverlening die De Loods biedt vertrekt vanuit erkenning en respect voor de client.
Ze vertrekt ook van gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en client.
Afhankelijk van de hulp die de client nodig acht, zorgen ze ervoor dat de client zorg op maat krijgt.

Thuisbegeleiding?

De begeleiding loopt gedurende 6 maanden. In die periode wordt er een intakegesprek, een oefenperiode en een afbouwfase bijgeteld.
De begeleider helpt het gezin om de veelheid aan probemen te verminderen.
In het begin van de begeleiding zijn de thuisbezoeken regelmatiger ( zo'n 3 maal per week).
Na een bepaalde periode worden de thuisbezoeken verminderd ( 1 maal per week).
Samen met het gezin wordt er gezocht naar oplossingen om te werken aan de opvoedingsproblemen.
Bij deze begeleiding worden alle leden van het gezin erbij betrokken.
Doordat de begeleiding thuis wordt gegeven kunnen kansarme en moeilijk bereikbare gezinnen ook deelnemen aan deze begeleiding.