B

Terug

Basale ganglia:
Is een groep hersenstructuren rondom de thalamus.
Begeleiden:
1. Vergezellen;
2. De ondersteunende partij spelen;
3. Adviserend, steunend medewerken.
Benzodiazepinen:
Geneesmiddelen met kalmerende, angst verlangende werking, ook gebruikt als slaapmiddel.
BIC:
Bayesian Information Criterion. In de statistiek, de Bayesiaanse informatie criterium (BIC) of Schwarz criterium (ook SBC, SBIC) is een criterium voor de selectie van het model onder een eindige set van modellen.
Big Five:
De theorie van de Big Five geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon.

Terug