Bronnen
logo%20handig.jpg

A

Achenbach, T., McConaughy, S., & Howell, C. (1987). Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implication of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101, 213 - 232.

Adriaensen, M. (17 december 2011). Scholieren verslinden boeken van Dirk Bracke. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Adriaenssens, P. (2010). Laat ze niet schieten: geef de grens een plaats in het leven van jongeren. Tielt: Lannoo.

Akkerman, M., Blokland, G., Hagens, H. Warnars-Kleverlaan, N. (Red.) (1999). Wat nou… pubers? Voor ouders die willen opvoeden én loslaten. Utrecht: NIZW.

Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). Personality, perceived parental rejection and problem behavior in adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39/12, 980 - 988.

Ambagtsheer, M. (2006). Kanjers. Baarn: Tirion Uitgevers.

Apacki, C. (1994). Energize!. Amstelveen: Quest International.

Awouters, E. (2011). Opvoedingsgedrag bij ouders van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking: een exploratieve studie [eindwerk]. Leuven: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.

B

Bahr, S.J., Hoffmann, J.P., & Yang, X. (2005). Parental and peer influences on the risk of adolescent drug use. The Journal of Primary Prevention, 26, 529-551.

Ballyn, K. (1996). Zelfreflectie bij adolescenten: operationalisatie van het fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel volgens L. Verhofstadt-Deneve, binnen een dagcentrum [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bartel, M .(2004). De depressieparadox : werkzame behandelingen, maar geen dalende prevalentie. Oorzaken en beleidsaanbevelingen. Tijdschrift voor psychiatrie, Jrg. 46/4, 237-246.

Baseler, M. (2005). Let's talk about boys and girls. Vianen: House of Books.

Baseler, M. (2005). Let's talk about love. Vianen: House of Books.

Bauman, K.E., Ennett, S.T., Foshee, V.A., Pemberton, M., King, T.S., & Koch, G.G. (2002). Influence of a family program on adolescent smoking and drinking prevalence. Prevention Science, 3, 35-42.

BELGA (11, oktober, 2008). Pubers drinken veel meer dan ouders denken. De standaard, p 9.

BELGAN wak. (17, september, 2010).Nieuwe studie: acne leidt tot driemaal meer suïcidale gedachten. Het nieuwsblad, p 5.

Bell, R. (1990). Een ander lijf, een ander leven: groei en verandering in de puberteit, relaties met anderen, seks ontdekken, voor je gezondheid zorgen [eindwerk]. Ede: zomer en keuning.

Bentler, P.M., Newcomb, M.D. (1988). Consequences of adolescent drug use: impact on the lives of young adults. Beverly Hills: Sage.

Berger, M. (2008). Cognitieve problemen bij kinderen en adolescenten: samenspel van kennis en gevoel. Leuven: LannooCampus.

Bieleman, B., Kruize, A., & Nienhuis, A. (2006). Monitor alcoholverstrekking jongeren 2005. Groningen: Intraval.

Bisschops, W. (2010). Suïcidaal gedrag bij jeugdigen. Psychopraxis, 2010/2, 17-21.

Blanchard, K., Flower, S. & Hawkins, L. (2006). Zelfleidersschap en de one minute managar. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Blyweert, A., Meertens, B. (2010). Crisiscommunicatie bij de uitbraak van hepatitis A in een secundaire school. Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 22/1, 22-33.

Boogemans, A., Janssens, G., Verliefde, E. (1996). Sociaal vaardig : handleiding voor jongerenbegeleiding [eindwerk]. Leuven: Acco.

Boschma, J. & Groen, I. (Red.) (2006). Generatie Einstein. Amsterdam: Pearson.

Bot, S.M., Engels, R.C., Knibbe, R.A., & Meeus, W.H. (2011). Sociometric status and social drinking: observations of modelling and persuasion in young adult peer groups. Journal of abnormal child psychology, 929-941.

Bouwens, J., Kleinjan, M., Peters, L., & Van den Eijnden, R.J. (Red.) (2007). Aanbevelingen onderzoek en implementatie op het terrein van de aanpak van roken. Woerden/Rotterdam: NIGZ/IVO.

Braam, H., Diselbrink,M. (2008). Jongeren bereiken via msn. ;-) w8 Hb j ff?. SosiO: vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 84, 38-41.

Breugelmans, L. (2008). Hoe kunnen we, vanuit thuisbegeleiding, een aanzet geven om de communicatie tussen ouders en hun puber te verbeteren? [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Buyssens, V., Kil, E. (2011). Da’s geregeld! Plannen jongeren anders dan vroeger? KRAX,1, 1-3.

C

Carpentier, N. (2011, November 18). Specialisten over twee recente zelfmoordpacten: 'Adolescenten besmetten elkaar met donkere gedachten'. De Morgen, p. 6.

Cautaert, S., Dupont, V. Ideler, I. (Red.) (2001). Weerbaarheid van jongeren: een denk- en doeboek. Leuven: Garant.

Ceulemans, M. (2007). Emoties uitdrukken in het Nederlands : welke taalvariëteit gebruiken Vlaamse jongeren om te zeggen wat ze voelen? [eindwerk]. Leuven: Faculteit Letteren.

Chassin, L., Presson, C.C., Todd, M., Rose, J.S., & Sherman, S.J. (1998). Maternal socialization of adolescent rook- en alcoholspecifieke opvoeding 263smoking: The intergenerational transmission of parenting and smoking. Developmental Psychology, 34, 1189-1201.

Clerkx, M., De Groot, R., Prins, F. (2011). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Antwerpen: Garant.

Compernolle, T., & Lootens, H. (2007). Alles went, ook een adolescent: wegwijzer bij het opvoeden van jongeren. Tielt: LannooCampus.

Concentra. (08 januari 2011). Puberteit bekruipt je als een spin. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Conderaerts, R. (12 november 2011). Wat het ook was, het is voorbij. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Concentra. (08 januari 2011). Puberteit bekruipt je als een spin. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Corelio. (04 juni 2011). Vroegere puberteit, vroeger eetproblemen. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Corelio. (06 juni 2009). De puberteit. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Corneillie, K. (2008). Waarden en normen bij jongeren [eindwerk]. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (Red.) (2006). Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw Programma Verslaving.

D

D’Oosterlinck, F., Broekaert, E., & Vander Haeghen, C. (2006). Probleemjongeren te vroeg het tehuis uit? Een exploratief onderzoek naar de nood aan zorg bij jongvolwassen uitstromers met gedrags- en emotionele stoornissen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie,31, 58-68.

De Bruyckere, P. & Smits, B. (2011). De jeugd is tegenwoordig: Sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels. Leuven: LannooCampus.

De Coninck, K. (19 november 2011). Kinderalcoholklinieken komen naar België. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

De Cuyper, J. (2010). Jongeren en hun gedrag met betrekking tot anticonceptie [eindwerk]. Sint-Niklaas: KaHo Sint-Lieven.

De Haan, A., Prinzie, P. & Dekovic, M. (2011). Comorbide ontwikkeling van agressief en regeloverschrijdend gedrag. Relaties met persoonlijkheid. Kind & adolescent, 2011/1, 2-17.

De Leeuw, R.N.H., Engels, R.C.M.E., Scholte, R.H.J. (2009). Jong geleerd, oud gedaan? Roken van ouders en gespeeld rookgedrag van jonge kinderen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 48, 533-543.

De Leeuw, R.N.H., Scholte, R.H.J., Harakeh, Z., Van Leeuwe, J.F.J., & Engels, R.C.M.E. (2008). Parental Smoking-specific communication, adolescents’ smoking behavior and friendship selection. Journal of Youth and Adolescence, 37, 1229-1241.

De voogd, L. (2010). Adolescenten en de liefde. congres stichting adolescenten psychotherapie(stap) en de vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (vkjp).amsterdam, 8-9 oktober 2003. Tijdschrift voor psychotherapie, 30/6, 275-278.

De Weerth, C., Van Geert, P., & Hoijtink, H. (1999). Intraindividual variability. Infant behavior Developmental Psychology, 35/4, 1102-1112.

De Wilde, J., Van der Wal, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding: een praktijkgericht boek. Bussum: Coutinho.

Debackere, J. (03 juni 2011). Jongeren vallen altijd op ons terug. De morgen, p35.

Decat, E. (2003). Vijftien jongeren, drie G’s & een K-dienst: werken rond gevoelens, gedachten en gedrag in de leefgroep [eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Degryse, I. (04 juni 2011). Rehab for kids. De morgen, p58.

Dekker, E., Van Dalen, W.E., Kuunders, M.M., & Mulder, J. (Red.) (2006). Beleid onder invloed. Utrecht: Stap.

Delfos, M. (1998). Alles erop en eraan: seksuele voorlichting over zwangerschap en bevalling. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (1999). Pip: over opgroeien met psychiatrisch gestoorde ouders. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (1999). Zin in jezelf: seksuele voorlichting over masturbatie. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (2000). Blijf van me af!: over seksueel misbruik bij meisjes. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (2002). Ze vinden me druk: over drukke kinderen en ADHD. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (2002). Zoek de verschillen: over verschillen tussen jongens en meisjes. Bussum: Trude van Waarden Produkties.

Delfos, M. (2005). Ik heb ook wat te vertellen!: communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: SWP.

Delfos, M. (2005). Zit een eetstoornis in je aanleg? Tijdschrift kinderverpleegkunde, 11, 10-12.

Delfos, M. (2006). De wereld van Luuk: over autisme. Amsterdam: SWP.

Den Exter Blokland, E.A.W., Hale, W.W., III, Meeus, W., & Engels, R.C.M.E. (2006). Parental antismoking socialization: Associations between parental anti-smokingsocialization practices and early adolescent smoking initiation. European AddictionResearch, 12, 25-32.

Dewulf, D. (2009). Mindfulness voor jongeren. Tielt: Lannoo.

Dielemans, A., Kohnstamm, R., Nikken, P., Pardoen, J., Pijpers, R., Tillekens, Ger J. (Red.) (2009). Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig?: congresbundel puberteit. Houten: Bon Stafleu Van Loghum.

Dijkstra, J.K. (2004). Anders zijn als puber. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 3, 13-17.

Dijkstra, J.K. (2008). Populariteit: onderzoek naar erbij horen tijdens de puberteit. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 4, 27-28.

Doorn Van, D., Doorn Van, L. (2010). Puberstrijd : Behoeftepeiling naar opvoedingsondersteuning bij ouders van pubers [eindwerk]. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Driessen, B., & De Hoogh, H. (Red.). (1988). Psychotherapie met adolescenten: zelf doen, maar niet alleen. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Driessens, K. onderzoekers www.blindkract.be

Dubas, J., Gerris, J., Janssens, J., & Vermulst, A. (2002). Personality types of adolescents: concurrent correlates, antecedents, and type x parenting interactions. Journal of adolescence, 25, 79 - 92.

Dubbeldam, J.W.E., Stapper, E.A.A. & Knorth, E.J. (1994). Aanmeldingsrapporten in de residentiële jeugdzorg: een vooronderzoek naar het informatief gehalte. Kind en adolescent, 1, 46-51.

Duijff, J.W., Cornelis, F.M., Schipper, I.B. (2010). De midclaviculaire fractuur. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145, 2046-2052.

E

E.P. (6 december 2011). Sexting: jeugd is braver dan gedacht. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

E.P. (8 december 2011). Knuffels van mama voorkomen dat kind later drugs neemt. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Engels, R. (sd). Articles. Opgeroepen op November 30, 2011, van Rutger Engels: http://www.rutgerengels.nl/articles/

Engels, R. (sd). Opgeroepen op November 30, 1011, van Contact Me: http://www.rutgerengels.nl/contact/

Engels, R.C.M.E., & Willemsen, M. (2004). Communication about smoking in Dutch families: Associations between anti-smoking socialization and adolescent smoking-related cognitions. Health Education Research, 19, 227-238.

F

G

G.B. (23 november 2011). Jongste comazuiper van Nederland is kind van 10. Het Laatste NieuwsGeraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Geldof, D. Wie ben ik (2011) www.dirkgeldof.be.

Glashouwer, K. (2011). Pak aan: Cognitieve gedragstherapie bij kinderen met een depressive. Psychopraktijk, 3/4, 27-29.

Geldof, D., & Driessens, K. (2003). Tijd voor aanwezigheid als voorwaarde voor duurzame hulpverlening. Kritische reflecties bij de presentietheorie. Sociale Interventie, 12, 18-30.

Goodyer, I.M. (2001). The depressed child and adolescent. Cambridge: Cambridge University Press.

Goodyer, I.M. (2003). Unipolar depression, a lifespan perspective. Oxford: Oxford University Press.

H

Habraken, M. (2011). Rouwen op school: jongeren begeleiden in hun omgang met de dood. Mechelen: Plantijn.

Hans, D., Hofmann, V., Edelstein, W., & Keller, M. (1997). The relation of childhood personality types to adolescent behavior and development: A longitudinal study of Icelandic children. Developmental psychology, 33, 195 - 205.

Hartog Polkerman, C. (2009). Opstandig, Dwars & Driftig : handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Heuves, W. (2006). Pubers: ontwikkeling en problemen. Assen: Van Gorcum.

Hoffenaar, P.J. (2009). Straf voor iedere leerlding die het verdient? Kind en Adolescent, 30/4, 266-268.

Hoffenaar, P.J., Van Balen, F. & Hermanns, J. (2010). The impact of having a baby on the level and content of women's well-being. Social Indicators Research, 97/2, 279-295.

Hop, L. & Delver, B. (2009). De WIFI-generatie: de jeugd op het mobiele internet. Vliegensvlug en vogelvrij. Alkmaar: Nationale Academie voor Media & Maatschappij.

Houtekier, T. (2006). Depressie bij adolescenten: een mogelijke aanpak op school [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Huijbregts, S.K., Tavecchio, L., Leseman, P. & Hoffenaar, P.J. (2009). Child rearing in a group setting: beliefs of Dutch, Caribbean Dutch, and Mediterranean Dutch caregivers in center-based child care. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40/5, 797-815.

Hvd. (2011, februari 22). Artikel zonder naam. De Standaard, p. 31.

I

J

Jeugdinstituut, N. (sd). Ir. Monique Kuunders, Nederlands Jeugdinstituut. Opgeroepen op November 23, 2011, van Nederlands jeugdinstituut: http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/19/044.html.

Jod. (26 oktober 2011). Vlindernet tegen cyberpesten. Het NieuwsbladGeraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

K

Kazemi, E., & Hoddap, R. M. (2006). Transition from Adolescence to Young Adulthood: The Special Case of Prader-Willi Syndrome. Butler, M. G., & Lee, P. D. K., & Whitman, B. Y. (red.), Management of Prader-Willi Syndrome. New York: Springer.

Keijsers, L., Frijns, T., Branje, S. & Meeus, W. (2011). Stille wateren: weinig vertellen versus veel geheimhouden en probleemgedrag bij jongeren. Kind & Adolescent, 2011/1, 33-47.

Keilson, H. (2011, maart 25). De vijand in jezelf. De Standaard, p. 56.

Kerssemakers, R., van Meerten, R., Noorlander, E. & Vervaeke, H. (2009). Drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kim, K., & Smith, P. (1998). Childhood stress, behavioral symptoms and mother-daughter pubertal development. Journal of Adolescence, 21, 231 - 240.

Kinable, H. (2005). Bevraging van Vlaamse leerlingen in het kader van een drugbeleid op school, Syntheserapport schooljaar 2004-2005, Bijlage. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD).

Kleinjan, M., Rutger, E.C., Van Leeuwe, J., Brug, J., Van Zundert, R.M., & van den Eijnden, R.J. (2009). Stoppen met roken bij adolescenten: de rol van intentie om te stoppen, nicotineafhankelijkheid en het roken van ouders en vrienden. Psychologie en gezondheid, 252-266.

Koçkar, A., & Gençöz, T. (2004). Personality, social support and anxiety among adolescents preparing for university entrance examinations in Turkey. Current Psychology, 23, 138 - 146.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie 3 de puberjaren. Houten: Bohn Stafleu en Loghum.

Koolhaas, C., & Willemsen, M.C. (2005). Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005. Den Haag: Stivoro.

Koval, P., Kuppens, P. (2011). Changing emotion dynamics: Individual differences in the effect of anticipatory social stress on emotional inertia. Emotion, in press.

Kuppens, P., Van Mechelen, I., Nezlek, J. B., Dossche, D., & Timmermans, T. (2007). Individual differences in kern affect variabilitity and their relationship to personality and psychological adjustment. Emotion, 7/2, 262-274.

L

Lammers, J., Goossens, F., Lokman, S., Monshouwer, K., Lemmers, L., Conrod, P., Wiers, R., Engels, R. & kleinjan, M. (2011). Evaluating a selective prevention programme for binge drinking among young adolescents: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 11/1, 126.

Laureyns, L. & Van Acker, L. (2009). Onderzoek naar de alcoholconsumptie bij jongeren met diabetes type 1 [eindwerk]. Gent: KaHo Sint-Lieven.

Loeber, R. (1998). Ontwikkelingspaden naar ernstige jeugddelinquentie. Justitiële verkenningen, 6, 8-25.

Loughnan, S., Kuppens, P., Allik, J., Balazs, K., De Lemus, S., Dumont, K., Gargurevich, R., Hidegkuti, I., Leidner, B., Matos, L., Park, J., Realo, A., Shi, J., Sojo, V., Tong, Y., Vaes, J., Verduyn, P., Yeung, V., Haslam, N. (2011). Economic inequality is linked to biased self-perception. Psychology Science, in press.

Luyckx, K., Soens, B. (2010). Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar identiteitsvorming. Kind en adolescent, 24/4, 122-129.

M

Madaras, L. & A. (2008). Het opgroeiboek voor meisjes. Rijswijk: Elmar.

Magnusson, D., Stattin, H. (1990). Pubertal maturation in female development. Hillsdale (N.J.): Erlbaum.

Malmberg, M., Overbeek, G., Kleinjan, M., Vermulst, A., Monshouwer, K., Lammers, J., et al. (2011). Effectiveness of the universal prevention program 'Healty school and drugs': study protocol of a randomized clustered trial. BMC Public Health, 441-451.

Marwijk, H.W.J., Grundmeijer, H.G.L.M., et al.(2003). NHG-Standaard Depressieve
stoornis, eerste herziening. Huisarts Wet.

Matton, I. (2009). De holebi van de klas: jongeren en holebisexualiteit [eindwerk]. Brussel: Europese Hogeschool Brussel; studiegebeid onderwijs.

Messing, C., Bouma, G. (2011). Invoering passend onderwijs: een complexe en ingrijpend operatie onderwijs en zorg zijn partners onderwijs. Jeugd en co kennis, 5/3, 24-34.

Meuleman, S., Delercq, J. & Mestdagh, S. Ontwikkelingspsychologie [cursus]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Mol, J. (2010). Geweldig communiceren met jongeren. Amsterdam: SWP.

Muilenburg, T.B. (2010) Pediatric and adolescent Osteosarcoma: prosthetics for pediatric an adolescent amputees. Springer.

Mulder, J., Ter Bogt, T., Raaijmakers, Q. & Vollebergh, W. (2007). Music taste groups and problem behavior. Journal of youth and adolescence, 36/3, 313-324.

N

Nelis, H., & Sark, van Y. (2009). Puber brein binnenstebuiten: Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar. Antwerpen: Kosmos Uitgevers.

Niesen, W. (2010). De Msn contacten van de Vlaamse adolescent: wie zijn ze ? Waarover praten ze? [Eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen.

Nijmegen, R.U. (2011). Medewerkers. Opgeroepen op November 23, 2011, van Radboud Universiteit Nijmegen: http://www.ru.nl/pwo/gg/medewerkers/medewerkers/vm_medewerkers/kleinjan-mw-dr/.

Noom, M., Dekovic, M., & Meeus, W. (2001). Conceptual analysis and measurement of adolescent autonomy. Journal of youth and adolescence, 30/5, 577-595.

O

Olweus, D. (1991) Treiteren op school: omgaan met pestkoppen en zondebokken in de klas. Amersfoort: Academische uitgeverij.

Ormel, J., Bartel, M., Nolen, W.A. (2003). Onderbehandeling bij depressie; oorzaken en aanbevelingen. Ned Tijdschr Geneeskd.

Overbeek, G., Vollebergh, W., Meeus, W., Engels, R., & Luijpers, E. (2001). Course, co-occurence, and longitudinal associations of emotional disturbance and delinquency from adolescente to young adulthood: A six-year three-wave study. Journal of Youth and Adolescence, 30/4, 401-426.

P

Pardien, J., Pijpers, R. (Red.) (2006). Verliefd op internet: Over Internetgedrag van pubers. Amsterdam: SWP.

Prinsen, H. (2009). Mijn kind is een kanjer! Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Prinsen, H. (2010). Help! Mijn kind heeft faalangst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Prinsen, H. (2011). Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden. Tielt: Terra – Lannoo.

Prinsen, H. & Terpstra K. J. (2009). Pubers klein krijgen of helpen groot worden. Geraadpleegd op datum 18/12/2011, op http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/pubers-van-nu.html.

Prinsen, H. & Terpstra, K.J. (2009). Van Dramadriehoek naar Groeidriehoek. Geraadpleegd op 18/12/2011, op http://www.osmoconsult.nl/publicaties/artikelen/groeidriehoek.html.

Q

R

ResCon, R. (1999). De gezonde school en genotmiddelen 1995-1998. Eindevaluatie. Haarlem: ResCon.

Rigter, H. (2007). Cannabis. Preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Robins, R., Fraley, R., Roberts, B., & Trzesniewski, K. (2001). A longitudinal study of personality change in young adulthood. Journal of Personality, 69, 617 - 640.

Roobol T.H. (2006). Depressieve beelden bij kinderen en jongeren. Bijblijven, 20/5, 207-214.

Roobol, T.H. en Buitelaar, J.K. (2008). Plaats voor SSRI's bij de behandeling van ernstig depressieve kinderen en pubers. Ned Tijdschr Geneeskd.

Rysma, M.(2004). Wie ben ik?! Over begeleiding en vorming van allochtone meisjes in de puberteit bij hun identiteitsontwikkeling [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

S

Sabbe, H. (2011, mei 21). Hoe voorkom ik dat mijn zoon ontspoort? Het Laatste Nieuws, p. 7.

Sanders-Woudstra, J.A.R., De Witte, H.F.J. (Red.) (1985). Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gurcum.

Sarneel, N. (2009). Het potjesverhaal: kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd. Antwerpen: Garant.

Scholte, R., Van Lieshout, C.F.M., van Aken, M.A.G. (1993). De competentie van adolescenten en de ontwikkeling van hun zelftheorie. Kind en adolescent praktijk: vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. 3, 145-160.

Scholte, R.H.J., Van Aken, M.A.G., Van Lieshout, C.F.M (1997). Adolescent personality factors in self-ratings and peer nominations and their prediction of peer acceptance and peer rejection. Journal of personality Assessment, 69, 534-554.

Scholte, R.H.J., Van Lieshout, C.F.M. & Meertens, C. (2001). Indicatoren van ontwikkeling bij adolescenten. Kind & Adolescent, 22/1, 1-14.

Schrauwen, G. (03 augustus 2011). Blijven steken in de puberteit. Knack. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Sentse, M., Scholte, R., Salmivalli, C. (2008). Persoon-groepsdissimilariteit in de betrokkenheid bij pesten en de relatie met sociale status. Pedagogische studiën: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 85, 125-140.

Serneels, K. (24 september 2011). Vroeger puber, later volwassen. De morgen, p55.

Schrauwen, G. (03 augustus 2011). Blijven steken in de puberteit. Knack.

Simons, S. (2008). Hoera … een puber! : van puberpleegzorg naar specialistische pleegzorg [Eindwerk]. Z.p.: Fontys Hogeschool.

Spanhove, S. (2011). De GSM – generatie. KRAX,1, 1-2.

Steiner, R. (1984). Opvoedingsproblemen in de puberteit [eindwerk]. Zeist: vrij geestesleven.

STIVORO. (2011). Opgeroepen op December 11, 2011, van STIVORO Behandelcentrum: http://www.behandelcentrumstivoro.nl/

STIVORO. (2011). Opgeroepen op December 11, 2011, van stivoro: http://www.stivoro.be.

Stl. (24 augustus 2011). Ook jongens puberen steeds vroeger. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

Stouten, J., Kuppens, P., Decoster, S. (2011). Being Angry for Different Reasons: The Role of Personality in Distributive Justice. Journal of Applied Social Psychology, In press.

T

Ten Siethoff, F.G.H., Van der Linden, A.P., Zeijlstra – Rijpstra A.E.I.J. (Red.) (2010). Jeugd en recht (Strafrechttoepassing voor jongeren). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Terprstra, K.,J, (2010). Docent van nu. Oosterhout: OsmoConsult.

Terprstra, K.,J, (2011). Mentor van nu. Oosterhout: OsmoConsult.

Terpstra, K.J. & Prinsen, H. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Terpstra, K.J., Prinsen, H. (2009). Pubers van nu! (Het brein van een puber van nader bekeken). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Terpstra, K.J,. Prinsen, H. (red.) (2009). Puberteit en adolescentie, een verkenning. Houten: Bohn Stafleu en Loghum.

Tielemans, E., & Wolfs, R. (1992-1993). Luister, ik spreek… Spreek, ik luister… : Werkvormen voor luister- en spreekopvoeding in de basisschool. Brugge: Die Keure.

Tietjens, L. (2011). Hoezo lastige pubers ?! Nieuwe inzichten voor de ouders. Shiedam: scriptum.

U

Utrecht, U. (sd). Medewerkers Regina J.J.M. van den Eijnden. Opgeroepen op November 23, 2011, van Universiteit Utrecht: http://medewerkers.fss.uu.nl/rjjmvandeneijnden

V

Van Aken, M., & Dubas, J. (2004). Personality type, social relationships, and problem behavior in adolescence. Journal of developmental psychology, 1, 331 - 348.

Van Brabander, F. (24 september 2011). Snel puberen is gevaarlijk. De morgen, p57.

Van de Most, GHF. (2011). Depression in young male adolescents. Tijdschrift voor psychotherapie, 18.

Van den Berg, J., Hoffenaar, P.J. (2011). Emoties van pubers in één dag. Kind en adolescent, 32, 156-169.

Van der Gaag, R.J. (1996). Aan autisme verwante stoornissen. Kind en adolescent, 2, 57-154.

Van der Vorst, H. & Spijkerman, R. (2006). Niet zeuren, en vooral zelf niet te veel drinken. Trouw.

Van der Zwaluw, C.S., Scholte, R.H., Vermulst, A.A., Buitelaar, J.K., Verkes, R.J., & Engels, R.C. (2011). Parental problem drinking, parentin and adolescent alcohol use. Journal af behavior al medicine, 189-200.

Van Doninck, N. (2011, Februarie 26). Unicef roept op te investeren in adolescenten. De Morgen, p. 11.

Van Geert, P., & Van Dijk, M. (2002. Focus on variability: New tools to study intra-individual variability in development data. Infant Behavior and Development, 25/4, 340-374.

Van hinturn, M. (22 oktober 2011). Pubers zijn vaker Paranoïde. De morgen, p.55.

Van Kooij, R., & Tielemans, E., & Weber, R. (1998). Blootstelling aan pseudo-oestrogenen en spermakwaliteit. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142, 2505-2508.

Van Laar, M., Cruts, A., Verdurmen, J., Ooyen-Houben, M., & Meijer, R. (2008). Nationale Drug MonitorJaarbericht 2007. Utrecht: Trimbos-instituut.

Van West, D., Deboutte, D., & Van Strien, A.(2003). De bipolaire stoornis bij kinderen enadolescenten: miskend of overgediagnosticeerd? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 28, 126-138.

Vanassche, S., Katrien, A., Sodermans, K.M. (2008 – 2009). Adolescenten en gezinnen. Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO).

Vanbrabant, K., Kuppens, P., Braeken, J., Demaerschalk, E., Boeren, A., Tuerlinckx, F. (2011). A relationship between verbal aggression and personal network size. Social Networks, in press.

Vandebriel, P. (2011). Praten met kinderen. Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 23/1, 6-39.

Vander Laenen, F., & De Ruyver, B. (2003). Drugbeleid op school: de leerlingen aan het woord. Verkennend onderzoek naar de perceptie van leerlingen uit het secundair onderwijs in de stad Gent. Gent: Institute for International Research on Criminal Policy.

Vemeulen-Smit, E., Van den Eijnden, R., Verdurmen, J., Spruijt, R. & Schulten, I. (2010). Integrale aanpak opvoedingsadviezen ten aanzien van roken, drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en gehoorschade. Utrecht: Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht-STIVORO.

Verbaere, D. (17, oktober, 2009). Tips voor pubers van ouders. Het nieuwsblad, 37.

Verbrugghe, D. (2006). Via zelfreflectie naar sociaal vaardig gedrag: een sociaal vaardigheidstraining voor kinderen van zeven jaar tot en met zestien jaar in een psychologenpraktijk. [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verhaeghe, T. (2005). De adolescent in de verticaal gemengde leefgroep [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verheij, F. (2011). Anorexie Nervosa in de adolescentie: groei vanuit anatomie. Assen: Van Gorcum.

Vlaamse onderwijsraad. (2011). Gezin en school: de kloof voorbij, de grens gezet?. Leuven: Acco.

Vleugels, B. (2011). Jeugdcriminaliteit [bachelorproef]. Diepenbeek: KHLim Departement Lerarenopleding (BASO).

Vuylsteke, B. (26 december 2006). Puberteit start al vanaf tien jaar. De Nieuwe Gazet Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

W

Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. (2009, December 29). 67-72. Belgisch Staatsblad.

Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten. (1998, februari 11). Belgisch Staatsblad.

Whittington, C.J., Kendall, T., Fonagy, P., Cottrell, D., Cotgrove, A.,Boddington, E. (2004). Selective serotonin reuptake inhibitors in childhood depression. Systematic review of published versus unpublished data.

Wienke, D., Messing, C. (2011). Grensoverschrijdend gedrag bij pubers. Jeugd en Co Kennis, 1, 8-18.

Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het! : faalangst overwinnen [eindwerk]. Amersfoort CPS.

Wolters, L., de Haan, E., & Paauw, C. (2008). Bedwing je dwang: werkboek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

X

Y

Z

Bronnen zonder auteur

(13 juli 2011). Familie-etentjes zijn gezond voor tieners. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

(17 november 2011). Tieners van vandaag zullen jonger sterven aan hartziekten. Het Laatste Nieuws Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be/

(2011). Het kinderlijk brein van de adolescent. Kind en adolescent, 13, 101-102.

Geraadpleegde Sites

www.demorgen.be

http://academic.mediargus.be/
http://amsterdam.yalwa.nl/ID_102551608/Grundmeijer-H-G-L-M.html
www2.bsl.nl/maatwerk/
www.bsl.nl/auteurs/herberd-prinsen/vakgebied/
http://books.google.com
http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10770305.php
nl.linkedin.com/in/joyceakse
www.demaastrichtstudie.nl
www.depri-en-dan.nl
www.encyclo.nl
http://geestelijke-gezondheidszorg.pagina.be
www.gezondheidskrant.nl/29746/emoties-van-marokkaans-nederlandse-jongeren-heel-erg-hollands/
www.google.be

www.gripopjedip.nl
www.hbo-kennisbank.nl

www.hln.be
www.hpc.nu/
www.jellejolles.nl

www.kindertelefoon.nl
www.mdelfos.nl/artikelen.htm
www.mdelfos.nl/index-n.htm
http://medewerkers.fss.uu.nl
www.medicinfo.nl

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/2818-de-puberteit-er-veranderd-van-alles.html
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.nji.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
www.nvsh.nl

www.onderwijsvannu.nl/boeken/mentor-van-nu/boekbeschrijving.html
www.osbj.be
www.osmoconsult.nl/publicaties/boeken
www.pedagogiek.nu/
http://ppw.kuleuven.be/okp/people/Peter_Kuppens/ https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0024081
www.praktijkpluimgras.praktijkinfo.nl
www.rug.nl
www.rutgerengels.nl/about-rutger
www.slo.nl

www.sociaalvaardig.nl

www.springerlink.com
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/
www.upckuleuven.be/patientenzorg.php?s=Kinderen%20en%20jongeren&zp=Angst-%20en%20Stemmingsstoornissen
www.vad.be
www.vandale.nl
www.vangorcum.nl/
www.vaph.be
www.wikipedia.be
www.xellent.nl

www.zoenenenzo.nl
www.zorgkaartnederland.nl
www.zwaarweer.nl
http://opac.libis.be
www2.bsl.nl/kind-en-adolescent