Bronnenlijst Artikel
  • Boon, A. (2009). Straf/Regels. Praktijkverhalen uit de school. Amsterdam, Uitgeverij Augustus.
  • Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periodevan de adolescentie. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker.
  • Deutsch, M. (1977). The resolution of conflict. New Haven, Yale University Press.
  • Durrant,M. (2001). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Antwerpen/Apeldoorn,Garant.
  • Herbert, M. & Ytsma, W. (1990). Regels en gezag. Over discipline in gezin en school. Nijkerk,uitgeverij Intro.

Back to weetje over de puberteit