Bronnenlijst Artikel
  • Boon, A. (2009). Straf/Regels. Praktijkverhalen uit de school. Amsterdam, Uitgeverij Augustus.
  • Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periodevan de adolescentie. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker.
  • Deutsch, M. (1977). The resolution of conflict. New Haven, Yale University Press.
  • Durrant,M. (2001). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Antwerpen/Apeldoorn,Garant.
  • Herbert, M. & Ytsma, W. (1990). Regels en gezag. Over discipline in gezin en school. Nijkerk,uitgeverij Intro.

Back to weetje over de puberteit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License