C

Terug

Chi-kwadraat toets:
In de statistiek een toets om na te gaan of twee of meer verdelingen (populaties) van elkaar verschillen.
Chronologische leeftijd:
1. Tijdschronologique;
2. Tijdrekenkundig.
Circumcisie:
1. Een besnijdenis van een man.
2. Het verwijderen van de voorhuid van de penis.
Het is een vrij eenvoudige operatie die poliklinisch kan worden uitgevoerd.
Clusteranalyse:
Clusteranalyse is een classificatiemethode om een aantal objecten te verdelen in clusters (groepen).
Coffeeshop:
Gelegenheid waar men voornamelijk koffie kan kopen en benutten, maar ook softdrugs kan kopen.
Cognitieve – educatieve vaardigheden:
Cognitief: Kennen, waarnemen, denkproces.
Educatief: Opvoedkundig, leren.
Vaardigheden: Handelingen.
Collaborative Problem Solving (CPS):
CPS hanteert het uitgangspunt dat deze kinderen gebreken hebben op het gebied van cognitieve vaardigheden.
Comorbiditeit:
Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt.
Component:
Samenstellend deel van een geheel.
CONAMORE:
Conflict and Management of Relationships. Dit project bestudeert de interacties met ouders en leeftijdsgenoten, de emotionele toestand en de algemene bezigheden van adolescenten.
Consequent:
1. In overeenstemming met een eerder gevolgde gedragslijn.
2. Naar aangenomen beginselen handelend of redenerend.
Context:
Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties, waarin het geven en ontvangen van (passende) zorg belangrijk is. De context omvat huidige en vroegere (ook overleden) en ook toekomstige relaties: (groot)ouders, pleeg- of stiefouders, adoptieouders, broers en zussen, vrienden en kennissen. Iedereen in een context heeft invloed op alle anderen. Onderscheiden worden: de primaire context (het gezin/de rechtstreekse familieleden, het thuis), de secundaire context (werk, collega’s, school) en de tertiaire context (vrije tijd, clubs, kerk e.d.).
Covariaten:
Correlatiemaat voor de relatieve standaardafwijking van twee verdelingen.
Craving:
Komt vooral voor bij mensen die afkicken van heroïne of cocaïne. Men gebruikt dan een vervangend middel bijvoorbeeld methadon om de heroïneverslaving af te bouwen.
Cross-sectionele studio:
Dit is een vorm van observationeel onderzoek, waarbij op een bepaald tijdstip gegevens over risicofactoren en/of uitkomsten in een populatie worden verzameld.
Voorbeelden van cross-sectioneel onderzoek zijn: Het bepalen van de prevalentie* van een ziekte, het opsporen van een ziekte of risico (screening), onderzoek naar etiologische factoren. (*prevalentie = overwicht, overhand)

Terug