Centrum Voor Observatie Orientering En Behandeling Obc
20_Mai_multe_persoane_cu_handicap_in_Dambovita_1258359228.jpg

Algemeen
Wanneer er (nog) geen duidelijkheid bestaat over de precieze aard van de handicap van een bepaald kind of over de meest geschikte ondersteuning, dan kan men terecht in Observatie- en BehandelingsCentrum (OBC). Voluit heet zo’n dienst Centrum voor Observatie, Oriëntering en Medische, Psychologische en Pedagogische Behandeling voor Gehandicapten.

Doelpubliek
OBC's richten zich vooral tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap. Om van een OBC gebruik te kunnen maken moet het kind een positieve beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hiertoe hebben.

Aanbod
Het OBC stelt zich tot doel via intensieve observatie tot een diagnose te komen, te starten met een behandeling en gericht door te verwijzen voor verdere ondersteuning door een gepaste dienst of voorziening. U wordt bij het hele proces nauw betrokken.

Praktisch
Het kind kan maximaal gedurende 3 jaar opgenomen worden in een OBC. Het is er 24 uur op 24 in observatie, indien nodig ook tijdens de week-ends en de vakanties.