CGG

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

logo%20CGG.jpg


Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Ambulante zorg betekent dat je er niet word opgenomen.

Een groot deel van de bevolking krijgt wel ooit eens te maken met psychische of psychiatrische problemen, meestal raken ze hier zelf wel bovenop, dankzij steun van de mensen rondom hen. Maar soms blijven de moeilijkheden aanhouden, dan kunnen ze op gesprek gaan met hun huisarts, een medewerker van het CLB,… vaak verhelpen deze hulpverleners hun problemen. Maar soms krijgen ze het advies om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken.
Mensen worden vaak naar een CGG verwezen door de huisarts, door een ziekenhuis, door de jeugdbescherming, maar men kan ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een probleemverkennend gesprek.
Afhankelijk van de problematiek zal men dan verder terecht kunnen bij een van de teamleden: dat kan een psychiater zijn, een psycholoog of een maatschappelijk werker.

De prioriteiten van het CGG zijn zowel preventie als behandeling. Ze richten zich in samenwerking met andere actoren op het individu, zijn omgeving en op de samenleving
Ze staan voor een kwaliteitsvol en ethisch handelen en werken met voldoende kritische zin, multidisciplinair en multimodaal in teamverband.

Het CGG garandeert intern én extern een respectvolle benadering van wie er beroep op doet, en vooral ten aanzien van de levensbeschouwelijke verscheidenheid. Daarnaast worden ook de universele verklaringen van de rechten van de mens en van het kind onderschreven.

Er is een aparte werking voor volwassenen en voor kinderen en jongeren.

  • Volwassenen kunnen er terecht met problemen zoals depressie, relatieproblemen, stress, seksuele moeilijkheden, angsten en fobieën, burn-out, alcoholisme, slapeloosheid of psycho-somatische symptomen.
  • Kinderen en hun ouders kunnen zich aanmelden met gedragsmoeilijkheden, opvoedingsproblemen, bedwateren, angsten, stotteren, puberteitsproblemen of schoolproblemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het CGG zelf.

Bronnen CGG

Terug