D

Terug

Day Reconstruction Method:
Deze is ontworpen om gegevens te beschrijven van ervaringen van personen, op een dag. Dit doet men door een systematische reconstructie uit te voeren op de volgende dag.
Depressie:
Er is sprake van een depressie als de stemming gedurende langere tijd gedaald is en dit een duidelijk verminderd functioneren en een duidelijk lijden met zich meebrengt.
Diagnosticeren:
1. De diagnose stellen (van);
2. Als diagnose stellen.
Drugs:
Verdovende of bewustzijnsverruimende middelen.
Dysthymie:
Een stemmingsstoornis.

Terug