De Algemene Sadan Opdracht

Hoofdopdracht

Doel

In dit vak leerde je eerst theoretisch (via hoorcolleges en de online sadan-cursus) hoe je informatie zoekt, verzamelt en verwerkt. In dit praktische luik ga je met een groepsthema aan de slag. Vertrekkende van een onderwerp dat je interesse wegdraagt, graaf je je steeds dieper in.
De opdracht integreert alle vaardigheden die je het vak beoogt en je tijdens een eerste periode inoefende: je werkt met een tekstverwerker, een rekenblad, een presentatieprogramma, je spoort veelsoortige informatiebronnen, literatuur en organisaties op, je verwijst correct naar bronnen en sites en je helpt de informatie beoordelen. Deze vele 'producten' die je doorheen de opdracht aanmaakt, verzamel je dan op jullie wiki. Een wiki is een eenvoudige, hedendaagse manier om informatie digitaal in groep te verwerken, te delen, openbaar te maken.
De oefening is tijdsintensief. De investering win je terug met de geleerde vaardigheden. Immers, feit is dat je de vaardigheden de rest van je leven nodig hebt. Regelmatig werken aan de opdracht is de beste garantie op succes. De Sadan-opdracht nog vlug een week of zo voor de deadline maken is zinloos.

Concreet ?

Het is een individuele opdracht waarbij elke student vertrekt van een eigen basistekst over een gemeenschappelijk thema.
Het is een opdracht waarbij in eerste instantie de individuele studenten hun uitgebeende basistekst bijdragen laat leveren voor de groepswiki.
Het is een opdracht waarbij de wiki registreert hoeveel iemand bijdraagt tot het eindresultaat. Je werk is uniek, overlappingen worden immers 'afgestraft of afgeschaft'.
Naast inoefenen van vak-vaardigheden kan een meerwaarde van de opdracht / van de wiki zijn : onmiddellijke nut voor het werkveld (in bijzonder voor groepen die vanuit project aan Sadan werken).

Structuur van jullie eindproduct

Het resultaat van jullie individuele zoek- en verwerkingstocht wordt dus gebundeld en belichaamd in een zogenaamde wiki. Denk actief mee aan de structuur. De structuur van een wiki is anders dan die van een tekst op papier. Doorgaans wordt de inleiding op de welkomstpagina geschreven. Daarin vermeld je wat je doel is van de wiki, hoe je de site hebt opgebouwd, over wat het onderwerp handelt en waarom dit onderwerp jullie mateloos interesseert. Uiteraard zijn dit vragen die je niet in een keer kan beantwoorden. Naarmate de site evolueert, evolueert de begintekst. De structuur van je eigen wiki bepaal je in groep. Afhankelijk van je thema zal je structuur er anders uitzien. Denk er goed over na en ga met een plan aan de slag. Na verloop van tijd kan je bijsturen. Doorgaans is een wiki opgebouwd uit een hoofd- en een zijbalk (menus). Zo kan je bijvoorbeeld de hoofdbalk reserveren voor je groepsorganisatie (verslagen, afspraken, leden…) en de zijbalk voor de eigenlijke inhoud van je thema (al zullen er overlappingen voorkomen).
In het vak 'Informatievaardigheden' is het de bedoeling de informatie(structuur) rond een onderwerp te leren kennen. Vandaar dat we suggereren om in zij- en hoofdbalk tabbladen (menu) te reserveren voor het begrippenkader, de context en de bronnenlijst rond het onderwerp. In de deelstappen van de Sadan-opdracht vind je een aantal inhouden en digitale producten die we zeker in jullie wiki moeten terugvinden.
Praktisch: iedereen start eerst met zijn artikel en wanneer je zo zicht krijgt op het geheel van de Sadan-opdracht, komen jullie best met het groepje samen om een structuur vast te leggen. Daarna kan eenieder stapsgewijs zijn bijdragen kwijt op de wiki.

Stappenplan : kleine deelopdrachten en cyclisch karakter

Volg het stappenplan dat is uitgestippeld : van zoeken naar een goed 'startartikel' en globale onderwerpsverkenning tot afwerking van eigen documenten en de wiki. Het plan omvat diverse opeenvolgende kleinere en grotere zoek- en verwerkingsopdrachten. Daarbij is niet steeds duidelijk welke instrumenten je nodig hebt om de oefening tot een goed einde te brengen en dien je zelf je aanpak te bepalen. Put uit de voorbije lessen / structuur van onze online cursus en de vooraf gemaakte oefeningen. Ga dus niet intuïtief te werk. Lees vooraf alle stappen diagonaal door zodat je zicht hebt op het geheel. Alle stappen hangen aan mekaar vast en soms vind je in stap 2 reeds iets wat je in stap 5 moet zoeken.
Er zijn studenten die eerst de cursus lezen en leren en vervolgens aan hun Wiki beginnen. Anderen doen het omgekeerd en beginnen onmiddellijk bij de oefening. Wanneer zij een moeilijke hindernis tegenkomen, dan zoeken zij de te volgen strategie op in de cursus. Alles hangt af van je eigen leerstijl.
Wie zich wil informeren over de doelstellingen of de motivatie van de (deel)oefening(en) leest die onderaan.

Stap 1 Onderwerpsverkenning
Stap 2 Wiki Welkom
Stap 3 Inhoud In Lijsten En Syntheses
Stap 4 Beschikking Krijgen En Meer Zoeken
Stap 5 Contextualiseren
Stap 6 Afwerking

Op 9 januari 2012 om 24 uur moet de WIKI af zijn.

Terug