E

Terug

Eclectisch:
Het beste uitkiezend.
Educatie:
Onderwijs/ opvoeding.
Egocontrole:
De neiging om emotionele en motivationele impulsen te uiten of te beheersen.
Egoveerkracht:
De neiging om flexibel te reageren op veranderende eisen uit de omgeving, vooral in stressvolle situaties.
Empirisch:
Proefondervindelijk; op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend, datgene dat op de waarneming berust.
Empirische evidentie:
Empirisch onderzoek is onderzoek dat gebaseerd is op eigen ervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte waarnemingen, dit in tegenstelling tot theoretische, filosofische en rationele wetenschappen.
Endomorf:
Is een lichaamstype (een fors en rond type).
Excessief:
Overdreven, buitensporig, bovenmatig.
Externaliserend probleemgedrag:
1. Gedrag dat storend is voor de omgeving;
2. Naar buiten, op anderen, gerichte gedragsproblemen zoals ongehoorzaamheid, agressiviteit, vernielzucht, driftbuien.

Terug