F

Terug

Faalangst:
De vrees om tekort te schieten.
Feedback:
Feedback, terugkoppeling, is wat iemand (bijvoorbeeld de puber) terugkrijgt voor zijn prestaties. Feedback kan positief of negatief zijn, en zowel taakgericht als persoonsgericht (op wie je bent). Als ouder geef je je kind feedback op wat hij doet en wie hij is. Het is niet verstandig om negatieve persoonsgerichte feedback te geven. De ander kan hier meestal niets mee en je kunt er iemand dan ook volledig mee afbreken. Van positieve persoonsgerichte feedback groeien mensen. Het vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
Fluctuaties:
Schommelingen.
Frontale cortex:
Een gebied vooraan in de hersenen dat betrokken is bij het regelen van de emoties.

Terug