Geraadpleegde Bronnen

(2011). Het kinderlijk brein van de adolescent. Kind en adolescent, 13, 101-102.
Bell,R.(1990). Een ander lijf, een ander leven: groei en verandering in de puberteit, relaties met anderen, seks ontdekken, voor je gezondheid zorgen. [eindwerk]. Ede: zomer en keuning.

De voogd,L. (2010). Adolescenten en de liefde. congres stichting adolescenten psychotherapie(stap) en de vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie(vkjp).amsterdam, 8-9 oktober 2003. Tijdschrift voor psychotherapie,30(6), 275-278.

Kohnstamm,R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie 3 de puberjaren. : Bohn Stafleu en Loghum.

Luyckx,K.,Soens,B. (2010). Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar identiteitsvorming. Kind en adolescent, 24(4), 122-129.

Messing,C.,Bouma,G.(2011). Invoering passend onderwijs: een complexe en ingrijpend operatie onderwijs en zorg zijn partners onderwijs. Jeugd en co kennis, 5(3),24-34.

Rysma,M.(2004). Wie ben ik?! Over begeleiding en vorming van allochtone meisjes in de puberteit bij hun identiteitsontwikkeling[eindwerk]. Kortrijk:KATHO IPSOC.

Steiner,R. (1984). Opvoedingsproblemen in de puberteit[eindwerk]. Zeist: vrij geestesleven.
Terpstra,KJ,. Prinsen,H. (red) (2009). Puberteit en adolescentie, een verkenning. : Bohn Stafleu en Loghum.

Tietjens,L. (2011). Hoezo lastige pubers ?! nieuwe inzichten voor de ouders. Shiedam: scriptum.

Van de Most,GHF. (2011). Depression in young male adolescents. Tijdschrift voor psychotherapie, 18,.

Wienke, D., Messing, C. (2011). Grensoverschrijdend gedrag bij pubers. Jeugd en Co Kennis, 1. 8-18. Doi 10.1007/BF03089331