Het Artikel

Terug

Het artikel en bijhorende informatie:

Hieronder vind je het artikel in pdf bestand:

Veranderingen van persoonlijkheid en angst gedurende de adolescentie.

Hieronder vindt u nog artikels van de auteurs in pdf bestand:

  1. Joyce Akse: Personality, perceived parental rejection and problem behavior in adolescence.
  2. Rutger Engels: Evaluating a selective prevention programme for binge drinking among young adolescents: study protocol of a randomized controlled trial.
  3. Quinten Raaijmakers: Music taste groups and problem behavior.
  4. Wim Meeus: Conceptual analysis and measurement of adolescent autonomy.

Korte inhoud: Veranderingen van persoonlijkheid en angst gedurende de adolescentie

In het artikel bestudeerden de 5 bovenvermelde onderzoekers/auteurs de veranderingen van de persoonlijkheidstypen van Block en Block in de adolescentie. Daarnaast onderzochten ze ook het verband tussen verandering in persoonlijkheidstypen en verandering in angst. De steekproef bestond uit 827 adolescenten die vragenlijsten op twee meetmomenten van het projecten invulden. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek doordat er gewerkt wordt met vragenlijsten en doordat het over emoties gaat.

Bij dit onderzoek hebben de onderzoekers zich drie onderzoeksvragen geformuleerd.
De eerste onderzoeksvraag betrof de mate van stabiliteit van de persoonlijkheidstypen tijdens de adolescentie. Hierbij ondervonden ze dat bij een grote meerderheid de persoonlijkheid niet stabiel is.
De tweede onderzoeksvraag betrof een replicatie van Hart e.a. bij een groep adolescenten. Hierbij werd er geconcludeerd dat het recente onderzoek andere resultaten bekomt dan het onderzoek van Hart e.a.
De derde onderzoeksvraag die onderzocht werd, onderzochten ze of de verandering van persoonlijkheidstype gerelateerd was aan de verandering in angst.

Dit artikel komt uit het vaktijdschrift Nederlands Tijdschrift Psychologie.

Een synthese van het artikel:

De auteurs van dit artikel bestudeerden 2 zaken.
Ten eerste bestudeerden ze de persoonlijkheidstypen van Block & Block.
Daarna bestudeerden ze het verband tussen verandering in persoonlijkheidstypen en verandering in angst.

De gegevens die ze gebruikten waren afkomstig van CONAMORE.
In dat project hebben ze 827 adolescenten van verschillende middelbare scholen uit de provincie van Utrecht een vragenlijst laten invullen.
Die vragenlijst ging over persoonlijkheid en angst en werd op twee verschillende meetmomenten getest.
De onderzoekers die over dit onderwerp al onderzoek gedaan hebben, hadden een verdeelde mening.
De auteurs willen met dit onderzoek hun bijdrage leveren aan de onenigheid door de stabiliteit van de persoonlijkheid te onderzoeken.

Daarvoor gebruiken ze de twee continue concepten van Block & Block.
Namelijk:

  • Egocontrole (overcontrole en ondercontrole);
  • Egoveerkracht: flexibel reageren op veranderende eisen uit de omgeving.

Voor dit onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten.
Voor het onderzoek naar angst hebben ze gebruik gemaakt van SCARED. Dit is een zelfrepportagevragenlijst dat bestaat uit 38 items die worden gescoord op een driepuntsschaal.
Het onderzoek naar persoonlijkheid werd getest op basis van de vijf subschalen van de Big Five-vragenlijst.
Daarnaast werd er nog een data-analyse gemaakt met een log-lineaire analyse en een variantieanalyse.

Een Powerpoint presentatie van het artikel:

In deze link vindt u een powerpoint voorstelling over het artikel en bijhorende synthese.

Enkele cijfers en grafieken over adolescenten:

In deze link vindt u een excel bestand met daarin cijfermateriaal over adolescenten.

Mijn werkdocument:

Hier vind u een link naar mijn werkdocument.

Terug