Het Proces Van De Wiki

Evaluatie wiki

  • Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor mij verlopen?

Vooral PowerPoint, bronnen, refereren en word bevielen mij goed. Met Excel heb ik heel veel moeite gehad. Weekend zat ik maar te gissen en te missen tot ik uiteindelijk het juiste resultaat had.

  • Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?

Ik kwam vaak op de zelfde sites terug. De statistiek vinden was het moeilijkste van allemaal omdat ik heel de tijd te lezen kreeg dat ze niets over mijn onderwerp vonden.

  • Wat moet je nog verder trainen?

Excel blijft steeds zwoegen om het juiste resultaat te bekomen.

  • Waar ben je sterk in?

In het goochelen in PowerPoint en word om een prachtige lay-out te krijgen.

  • Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb heel veel geleerd over Excel en natuurlijk hoe je een wiki maakt. Mij zal vooral bij blijven dat ik enorm veel tijd onder het jaar heb verloren door de alle oefenenboeken van word en Excel te maken. Vooral de laagste heb ik dagen aan bezig geweest. Je merkte wel dat ik van de laatste onze klas geen hoorcollege heeft gekregen.

  • Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren? Of zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend?

Soms is het niet duidelijk hoe uitgebreid je opdracht moet uitgewerkt zijn. Bij Excel was er steeds een voorbeeld. Bij de andere opdrachten was dit niet. Wat er voor zorgde dat de invulling van bepaalde opdrachten veel herwerkt moest worden en dat ze heel veel verschillen van medeleerlingen.