I

Terug

Ibuprofen:
Een pijnstillend middel dat behoort tot de groep van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's). Het werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend.
Impliceren:
Met zich meebrengen, inhouden.
Incest:
Incest of bloedschande is strikt genomen en van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen "onkuis" betekent. Er bestaat tegenwoordig een zekere tendens om ook andere seksuele handelingen tussen dergelijke personen als incest te betitelen, en zelfs seksuele handelingen tussen pupillen en zorgbehoevenden enerzijds en personen die een opvoedende of verzorgende taak hebben anderzijds, maar geen bloedverwant zijn. In die zin gelden dus ook seksuele handelingen tussen een gehuwde man en zijn kind(eren), waarvan hij echter niet de biologische vader is, alsook tussen een ouder en een geadopteerd kind, als incestueus. Voor zover de incest wordt gepleegd met kinderen (pupillen), is er een overlap met pedoseksualiteit. Incest kan echter ook plaatsvinden tussen volwassenen met wederzijds goedvinden. Incest kan tot nakomelingen en zo tot inteelt leiden.
Inconsistent beeld:
Gebrek aan samenhang, een veranderlijk beeld.
Indicator:
1. (wiskunde) getal dat een betrouwbare aanwijzing is voor de waarde van iets.
Hyperoniem: getal
2. (scheikunde) stof die, gedurende een reactie toegevoegd, aanwijst hoe die reactie verloopt.
Hyperoniem: stof 3.verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets aangeef
Hyperoniem: verschijnselhyponiem(en): cursor
Inherent:
Van nature innig verbonden.
Interactietermen:
Kan zich voordoen wanneer inachtneming van de verhouding tussen drie of meer variabelen, en beschrijft een situatie waarin de gelijktijdige invloed van twee variabelen op een derde is niet additief.
Intermediair:
Tussenpersoon.
Internaliserend probleemgedrag:
1. Naar binnen gerichte gedragsproblemen, zoals faalangst enz;
2. Tot onderdeel van het innerlijk maken.
Interventie:
Tussenkomst.

Terug