In Petto
In%20Petto.jpg

In petto, Jeugddienst informatie en preventie.

Het doel

In Petto probeert het welzijn van de jongeren bevorderen. Ze zoeken naar antwoorden en oplossingen op vragen, problemen en ideeën van jongeren. Hun aanpak hierin is de jongeren informeren en laten participeren.
Om de jongeren volwaardig te doen participeren is een helder inzicht in alle informatie nodig. Ze maken alle informatie rond een vraag of probleem beschikbaar en begrijpelijk voor de jongeren.

In Petto onderschrijft het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en heeft respect voor de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van ieder individu.

Participeren vertaalt zich concreet in de volgende acties:

INFORMEREN

Het uitgeven van publicaties voor en met jongeren.

VORMEN

Het organiseren en geven van vorming en het ontwikkelen van vormingspakketten.

ONDERZOEKEN

Onderzoekswerk, dikwijls ter voorbereiding van een publicatie, van (welzijns)thema’s waarin jongeren centraal staan.

In Petto werkt voor en met

  • Jongeren tussen 14 en 25 jaar, zonder hierbij onderscheid te maken naar geslacht, origine, socio-economische status, seksuele voorkeur, …ze zien jongeren als actieve en gelijkwaardige partners.
  • Alle volwassenen die (on)rechtstreeks en/of systematisch met jongeren werken, zoals hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, ouders, beleidsmedewerkers… zijn de sleutelfiguren.

In Petto luistert naar de ervaringen van die sleutelfiguren en laten zich op verschillende domeinen inspireren, zoals op school, in het jeugdhuis, de jeugdraad, bij beleidsplanning of –bepaling,…
Een jongere nooit enkel een leerling, lid van de jeugdbeweging, cliënt van de bijzondere jeugdzorg,… Elke jongere heeft verschillende rollen en daarom is het belangrijk om ook op meerdere domeinen te werken.

In Petto is actief in 3 sectoren

Het jeugdwerk

  • Stelt de competenties van jongeren centraal.
  • Vertrekt vanuit een positieve kijk op jongeren, vriendschap tussen leeftijdsgenoten is hierbij een belangrijke insteek.
  • werkt mee aan de ontwikkeling van waarden, normen, vaardigheden en kennis en hecht belang aan de peergroep.

De welzijnssector

  • Vangt signalen op van jongeren, omgevingsfiguren en gezagsdragers en gaat hiermee aan de slag.
  • Bevordert het welzijn van jongeren.

Het onderwijs

  • Werkt als instituut mee aan de ontwikkeling van waarden, normen, vaardigheden en kennis.
  • Is belangrijk als plaats waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen.

Website

http://www.inpetto-jeugddienst.be/