Jac

t' JAC

Dit is een zeer bekende organisatie onder de jongeren maar is het zeker waard om nog eens besproken te worden. Het valt onder de organisatie centrum en welzijnswerk (CAW). Per regio is eer een JAC- centrum aanwezig. Voor precieze plaatsen kan je ze opzoeken via de site .

De afkorting JAC staat voor het jongeren advies centrum. Het is een centrum waar je met al je vragen en problemen langs kan gaan. Zelfs als je gewoon even wat meer informatie over een bepaald thema wilt meepikken. Het centrum is bedoelt voor jongeren tussen de 12 - 25 jaar. Men weet dat jongeren dan bruisen van energie en organiseren daarom per regio tal van activiteiten. Zo plannen ze eens namiddagen rond bepaalde thema’s houdt; je kan er ook gewoon terecht om in het centrum te gaan rondneuzen; sommige centra organiseren sommige woensdagnamiddagen doe activiteiten, je kan er dan gaan voetballen of gewoon samen kletsen met leeftijdsgenoten, … kortom er is veel te doen.
Dit was nog niet alles ook hebben ze voor jongeren tussen de 15 en 19 jaar zoiets bedacht als jeugdadviseurs. Dit zijn vrijwillige jongeren die soms samenkomen en toffe activiteiten doen rond puber thema’s. Aan het einde van de rit ontvang je een bewijs van deelname.

Het JAC is een gratis en anoniem centrum. Je kan er met alles te recht en dit op allerlei anonieme manieren bv: naar het centrum zelf gaan, dit kan zonder de ouders; een e-mail sturen en op bepaalde avonden is er mogelijkheid tot een chatgesprek met een hulpverlener.

Dus als je met iets zit, zoek het niet te ver!