Juridische Context

We kregen de opdracht om wetteksten, reglementen, decreten, parlementaire documenten, … te zoeken aangaande ons onderwerp.

Het begrip juridsch:betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer.

Hieronder vindt u de referenties van onze gevonden juridische contexten:

  • Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. (2009, December 29). 67-72. Belgisch Staatsblad.
  • Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten . (1998, februari 11). Belgisch Staatsblad.
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk (decreet). (2010, september 21). Opgehaald van juriwel.be: http://www.juriwel.be/ws/Export/1018875.html
  • Decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning. (2007, juli 13). 69-73. Belgisch Staatsblad.
  • Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. (2008, juli 10). 60-67. Belgisch Staatsblad.
hamertje.jpg