Korte Synthese
Vragen-stellen-op-het-sollicitatiegesprek-als-kandidaat-300x300.jpg

VAN HUN KANT BEKEKEN: JONGEREN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN OVER DE REACTIE OP DRUGGEBRUIK IN HUN INSTELLING

Tussen april 2005 en april 2007 werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 160 jongeren met ‘gedrags-en emotionele stoornissen’ (GES) die in een residentiële inrichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verblijven in Oost-Vlaanderen. Opzet van het onderzoek was de noden van deze kwetsbare groep jongeren op het vlak van drugpreventie en drughulpverlening in kaart te brengen.
Centraal hierbij stond het standpunt van de jongeren zelf. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren kritiek hebben op de benadering in de inrichting. De gebruikers willen als volwaardige gesprekspartners beschouwd worden. Ze willen dat de begeleiders meer aandacht besteden aan de oorzaken van hun druggebruik i.p.v. te focussen op sanctioneren en controleren. Heel wat jongeren willen dat begeleiders informatie vertrouwelijk behandelen. De meeste jongeren willen vooral een (behandel)gesprek waarin wederzijdse bereikbaarheid centraal staat.