Kuunders Monique

Functie

Senior medewerker in kenniscentrum

Publicaties

Kuunders, M (2008), 'Alcohol', in: Schrijvers, C.T.M., en C.G. Schoemaker (2008). 'Spelen met gezondheid: Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd'. Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Harbers, M.M., E.A. van der Wilk, P.G.N. Kramers, M.M.A.P. Kuunders, M. Verschuuren, H. Eliyahu en P.W. Achterberg (2008), 'Dare to Compare! Benchmarking Dutch health with the European Community Health Indicators (ECHI)'. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.

Dalen, W. van, E. Dekker, M.M.A.P. Kuunders en J. Mulder (2006), 'Beleid onder invloed: Alcoholpreventiebeleid in Nederland'. Dekker, E. (Red.). Utrecht, STAP.

Dalen, W. van en M.M.A.P. Kuunders (2006), 'Alcoholmarketing en jongeren: analyse van het actuele debat over regelgeving'. In: De Donder, Else (red.), 'Alcohol. Cijfers in perspectief (1994-2004)'. Brussel, VAD (Vereniging voor Alcohol en Drugs).

Contactgegevens

ln.ijn|srednuuk.M#ln.ijn|srednuuk.M