L

Terug

Leerling – socialisatie:
Socialisatie:
1. Proces waar kennis, normen en waarden opgenomen worden.
2. Opgenomen worden door de omgeving.
3. Sociale ontwikkeling.
Leerling: Een persoon die studeert aan een bepaalde school.
Likelihood ratio:
Oftewel aannemelijkheidsverhouding is de verhouding tussen de proportie van mensen die aan de door de test onderzochte ziekte lijden en een bepaalde testuitslag hebben en de proportie van de mensen die niet aan de door de test onderzochte ziekte lijden en dezelfde testuitslag hebben.
Longitudinaal:
Op de lengte betr. hebbend, de lengterichting volgend.
Longitidaal onderzoek:
Onderzoek dat betrekking heeft op hetgeen zich in een (lang) tijdsverloop voordoet.
Loyaliteit:
Loyaal zijn betekent trouw en betrouwbaar zijn, opkomen voor iemand met wie je een relatie hebt, belangrijk zijn voor die persoon. Hoe sterker de onderlinge band, des te sterker de onderlinge loyaliteit, op basis van evenwicht tussen geven en ontvangen. Loyaliteit bestaat hoe dan ook, en is vaak oorzaak van onbalans: hoe slechter de ouders, hoe loyaler het kind. En andersom.
Zo kunnen onderscheiden worden:
1. Horizontale loyaliteit:
Die bestaat in gekozen relaties – partners, vrienden, collega’s – die eventueel kunnen worden beëindigd;
2. Verticale loyaliteit:
Die bestaat tussen generaties en trouw. Betekent aan hen van wie men het leven ontving of aan wie men het leven heeft gegeven.
Lymbische deel:
Grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen, dit systeem speelt een rol bij de beheersing van emoties.

Terug