Lijst Van Specialisten van ruth

Specialisten

1) Freya Vander Laenen
2) Franky D' Oosterlinck
3) Eric Broekaert
4) Charlotte Vander Haeghen
5) Hilde Kinable
6) Dirk Geldof
7) Kristel driessens

1) Freya Vander Laenen is maatschappelijk werker en doctor in de criminologische wetenschappen. Zij werkt als doctor-assistent aan de Universiteit Gent.Correspondentieadres: Universiteit Gent,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Universiteitstraat 4, B-9000 Gent.

2) D’Oosterlinck Franky, Master in Education en Directeur Orthopedagogisch Observatie en Behandelingscentrum Gent, Senior Trainer Life Space Crisis Intervention, J. Guislainstraat 47-
49, 9000 Gent België, eb.osom|cboo#eb.osom|cboo

3) Broekaert Eric, Vakgroepvoorzitter, Hoogleraar aan de Universiteit Gent, vakgroep
Orthopedagogiek, Dunantlaan 1, 9000 Gent België, eb.tneGU|treakeorB.cirE#eb.tneGU|treakeorB.cirE

4) Vander Haeghen Charlotte, Orthopedagoog Dienstverleningscentrum Heilig Hart (Bachte Maria Leerne), Kortrijkstraat 64, 9800 Deinze, moc.liamtoh|nehgeah_rednavc#moc.liamtoh|nehgeah_rednavc

5) Hilde kinable: is licentiate in de psychologie en stafmedewerker studie en onderzoek bij de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) te Brussel.

6) Dirk Geldof : socioloog en publicist, focus op sociaal-economische thema’s, recente boek: onzekerheid. Over het leven in de risicomaatschappij, gasprofessor in ‘sociologie en samenleving’, docent ‘sociologie’, lector ‘actuele politieke vraagstukken’

7) Kristel Driessens is doctor in de politieke en sociale wetenschappen, lector en onderzoeker aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Karel De Grote Hogeschool en professor in de Master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. Onderzoeksdomeinen: armoede en hulpverlening, sociaal werk onderzoek.