M

Terug

Massamediaal:
De gezamenlijke media die een groot publiek bedienen: pers, radio, televisie, internet.
Meta-analyse:
Hier worden de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies kwantitatief samengevat. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere betrouwbaarheid een uitspraak te doen over de effectiviteit van een interventie of behandeling.
Methadon:
Synthetisch opiaat dat vooral gebruikt wordt als hulpmiddel bij ontwenningskuren van heroïneverslaving.
Methodologisch:
Op een bepaalde methode.
Mindfulness-Based Parent Training (MBPT):
Het MBPT-model beoogt disfunctionele automatische gedragspatronen in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen te doorbreken.
Misbruik:
Opzettelijk gebruik op een verkeerde/slechte manier.
MSN:
De afkorting voor "Microsoft Network", een reeks internetdiensten van Microsoft. Een programma waarbij gebruikers binnen een scherm razendsnel berichten naar elkaar versturen, met elkaar kunnen praten en elkaar kunnen zien.
Multidimensionale:
Alles wat meer dan één dimensie heeft. In de alledaagse ruimte hebben objecten drie dimensies: lengte, breedte en hoogte (of diepte).
Multitasken:
Is het uitvoeren van meerdere handelingen of processen op hetzelfde moment. De term is afkomstig van de computerwereld.
Multivariate manier:
Een techniek om hypothesen te testen.

Terug