Mijn Gebruikte Bronnen

Adriaensen, M. (17 december 2011). Scholieren verslinden boeken van Dirk Bracke. Het Nieuwsblad.

Awouters, E. (2011). Opvoedingsgedrag bij ouders van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking: een exploratieve studie [eindwerk]. Leuven: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.

Bastian, B., Kuppens, P., Park, J., Uchida, Y., Koval, P. (2011). Feeling bad about being sad: The role of social expectancies in amplifying negative emotions. Emotion, in press.

Berg, J. vanden. & Hoffenaar, P.J. (2007). The Nanny voorbij: Nieuwe wegen voor de aanpak van kinderen met een kort lontje. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 130-136.

Boogemans, A., Janssens, G., Verliefde, E. (1996). Sociaal vaardig : handleiding voor jongerenbegeleiding [eindwerk]. Leuven: Acco.
Buyssens, V., Kil, E. (2011). Da’s geregeld! Plannen jongeren anders dan vroeger? KRAX,1, 1-3.

Ceulemans, E., Kuppens, P., Van Mechelen, I. (2011). Capturing the structure of distinct types of individual differences in the situation-specific experience of emotions: The case of anger. European Journal of Personality, in press.

Ceulemans, M. (2007). Emoties uitdrukken in het Nederlands : welke taalvariëteit gebruiken Vlaamse jongeren om te zeggen wat ze voelen? [eindwerk]. Leuven: Faculteit Letteren.

Clerkx, M., De Groot, R., Prins, F. (2011). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Antwerpen: Garant.

Conderaerts, R. (12 november 2011). Wat het ook was, het is voorbij. Het Nieuwsblad.

De Coninck, K. (19 november 2011). Kinderalcoholklinieken komen naar België. Het nieuwsblad.

De Weerth, C., Van Geert, P., & Hoijtink, H. (1999). Intraindividual variability in infant behavior Developmental Psychology, 35(4), 1102-1112.

De Wilde, J., Van der Wal, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding: een praktijkgericht boek. 4de druk. Bussum: Coutinho.

Decat, E. (2003). Vijftien jongeren, drie G’s & een K-dienst: werken rond gevoelens, gedachten en gedrag in de leefgroep [eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Dielemans, A., Kohnstamm, R., Nikken, P., Pardoen, J., Pijpers, R., Tillekens, Ger J. (2009). Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig?: congresbundel puberteit. Houten: Bon Stafleu Van Loghum.

Hartog Polkerman, C. (2009). Opstandig, Dwars & Driftig : handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Jod. (26 oktober 2011). Vlindernet tegen cyberpesten. Het Nieuwsblad.
Kuppens, P. (2009). Anger. In: Sander D., Scherer K. (Eds.), Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences (pp. 32-33). Oxford:. Oxford University Press.

Kuppens, P. (2010). Towards understanding individual differences in emotional experience. In: Przepiórka A. (Eds.), Closer to emotions III. Lublin:. KUL.

Kuppens, P., Van Mechelen, I., Nezlek, J. B., Dossche, D., & Timmermans, T. (2007). Individual differences in kern affect variabilitity and their relationship to personality and psychological adjustment. Emotion, 7(2), 262-274.

Overbeek, G., Vollebergh, W., Meeus, W., Engels, R., & Luijpers, E. (2001). Course, co-occurence, and longitudinal associations of emotional disturbance and delinquency from adolescente to young adulthood: A six-year three-wave study. Journal of Youth and Adolescence, 30(4), 401-426.

P.J. Hoffenaar (2009). Straf voor iedere leerlding die het verdient? Kind en Adolescent, 30(4), 266-268.

P.J. Hoffenaar, F. van Balen & J. Hermanns (2010). The impact of having a baby on the level and content of women's well-being. Social Indicators Research, 97(2), 279-295.

S.K. Huijbregts, L. Tavecchio, P. Leseman & P. Hoffenaar (2009). Child rearing in a group setting: beliefs of Dutch, Caribbean Dutch, and Mediterranean Dutch caregivers in center-based child care. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(5), 797-815.

Spanhove, S. (2011). De GSM – generatie. KRAX,1, 1-2.

Stl. (24 augustus 2011). Ook jongens puberen steeds vroeger. Het nieuwsblad.

Ten Siethoff, F.G.H., Van der Linden, A.P., Zeijlstra – Rijpstra A.E.I.J. (2010). Strafrechttoepassing voor jongeren. In Ten Siethoff, F.G.H., Van der Linden, A.P., Zeijlstra – Rijpstra A.E.I.J. (red.), Jeugd en recht. Bohn Stafleu van Loghum.

Tietjens, L. (2011). Hoezo lastige pubers?! : Nieuwe inzichten voor ouders. Schiedam: Scriptum.

Van den Berg, J., Hoffenaar, P.J. (2011). Emoties van pubers in één dag. Kind en adolescent, 32, 156-169.

Van Geert, P., & Van Dijk, M. (2002). Focus on variability: New tools to study intra-individual variability in development data. Infant Behavior and Development, 25(4), 340-374.

Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het! : faalangst overwinnen [eindwerk]. Amersfoort CPS.

Zeeman, M., Hermanns, J., Hoffenaar, P., Grootens-Tecla, M., & Alberts, J. (2007). De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onderzoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Pedagogiek, 2, 119-134.

http://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0024081
http://medewerkers.fss.uu.nl/goverbeek
http://medewerkers.fss.uu.nl/hhoijtink
http://ppw.kuleuven.be/okp/people/Peter_Kuppens/
http://www.banaka.be/site/?Name=Value
http://www.rug.nl/staff/p.l.c.van.geert/index
http://www.steunpuntjeugd.be/krax
http://www2.bsl.nl/kind-en-adolescent/