Mijn Werk

Opdrachten

Hier vind je in volgorde de opdrachten die ik gemaakt heb.
Als eerste vind je mijn synthese-opdrachten.
Ik heb dit artikel genomen omdat ons thema over pubers gaat en depressie ook vaak vergeten wordt.
Door over dit onderwerp wat meer te lezen krijg ik ook een beter beeld over depressies bij pubers.
Dit kunnen we zeker gebruiken in onze sova-groep.

people.JPG

Hier vindt u de synthese van mijn artikel.

Hieronder vindt u de andere opdrachten die we moesten uitvoeren.
Ik heb ze opgesplitst zodat de oefeningen makkelijker konden teruggevonden worden.
beschikking krijgen en meer zoeken - Ine
contextualiseren - Ine

De link die u hieronder vindt, verwijst naar de algemene lijst van onze bronnen.
Mijn eigen geraadpleegde bronnen vindt u onder 'beschikking krijgen en meer zoeken'.
bronnen

Terug