Monschouwer Karin

Functie

Wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut
Onderzoekster aan de faculiteit sociale wetenschappen & algemene sociale wetenschappen

Publicaties

/

Contactgegevens

Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht

+31 30 2534425

ln.uu|rewuohsnom.K#ln.uu|rewuohsnom.K

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License