P

Terug

Passant:
Voorbijganger.
Pedagogisch handelen/ingrijpen/omgang:
Opvoedkundig, educatief en onderwijskundig handelen/ingrijpen/omgang.
Persuasief:
Overtuigend.
Praktijkkennis:
De opgedane ervaring die je verworven hebt in de praktijk.
Preoccupatie:
in gedachten van iets vervuld zijn.
Prevalentie:
1. De voorrang hebbend.
2. Het percentage van de bevolking op een bepaald moment met een bepaalde aandoening, ziekte.
Prostaglandine:
Prostaglandinen zijn een groep van hormoonachtige stoffen die op lokaal niveau (paracrien) werkzaam zijn in het reguleren van vele fysiologische processen, zoals die bij ontstekingen, de verwijding en vernauwing van bloedvaten (vasodilatatie respectievelijk vasoconstrictie), pijn, koorts, longrijping, de bevalling en de bloedstolling. Voorts beschermen ze de maagwand tegen de zure maaginhoud.
Psychosociaal probleemgedrag:
Situaties waarin zowel psychische en sociale factoren zich voordoen.
Puber:
Iemand van een leeftijd tussen kind en adolescent.
Puberbrein:
Ontwikkeling van het brein tijdens de puberjaren.
Pulse and spin:
Pulse reflecteert fluctuaties in intensiteit, los gezien van welke emoties nu precies het gevoelsleven gekleurd hebben. Spin weerspiegelt schommelingen in de kwaliteit van verschillende gevoelens, los van de intensiteit.

Terug