Politieke Context

Hier vindt u politieke contexten over bijvoorbeeld de verantwoordelijke minister en het bevoegde departement van ons onderwerp.
Of welke maatschappelijke organisaties (middenveld en andere) actief zijn rond ons thema.

Het begrip politiek: heeft te maken met het bestuur van een land, provincie of stad.

Hieronder vindt u de bevoegde ministers voor onze thema's die voorkwamen rond pubers:

Vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en Brussel.

Federaal minister van volksgezondheid en sociale zaken.

Staatssecretaris voor sociale zaken, gezinnen en personen met een handicap.

Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin.

politiek.gif