Puber Top Coach
PTC.jpg

Over Puber Top Coach

Pubers kunnen verstorend gedrag vertonen, wat niet alleen voor de omgeving maar vooral voor hun zelf erg lastig kan zijn. Dit puberen moet daarom binnen bepaalde grenzen plaatsvinden om te voorkomen dat er schade ontstaat binnen de ontwikkeling van de puber, binnen het gezin en ook binnen overige relaties in hun sociale netwerk. Daarom is er PTC.
Wanneer ouders hun pubers even niet meer in de hand hebben of met vragen zitten kunnen ze terecht bij PTC. Het is een organisatie met praktische coaches die sterk oplossingsgericht zijn. Ze zijn inlevend, meelevend en betrekkon en altijd gericht op het behalen van hun doelstelling. Ze communiceren op een zeer heldere wijze en zijn niet verbonden aan een onderwijsinstelling of jeugd(zorg)instelling. Eveneens ondersteunen ze professionals die dagelijks omgang hebben met jongeren.

Voor wie is die indivuduele coaching nu precies?

Ze coachen pubers die:

  • zich onbegrepen voelen (ten aanzien van ouders, school, omgeving,..)
  • Richtingloos, doelloos door het leven gaan, communicatieproblemen ondervinden
  • Weinig tot niets leuk vinden en of agressief reageren
  • Een laag zelfbeeld/faalangst/ gebrek aan zelfvertrouwen hebben

Hoe werken ze nu precies?

Wat zijn hun uitgangspunten? :

  • De puber stelt persoonlijke doelen op die hij wilt gaan behalen samen met de coach
  • Ze gaan ervan uit dat ieder mens bijzonder is, problemen of uitdagingen van de puber zijn vaak universeel
  • De puber is zijn eigen leider & leraar; alleen jij kan jezelf veranderen
  • De coach houdt een kennismakingsgesprek voor dat het coachingstraject start met de puber en de ouders
  • De coach is eveneens geen arts/therapeut, hij coacht mensen in hun ontwikkeling
  • De relatie met de coach is discreet en berust op vertrouwen

Let op! Deze coaching is niet gratis. De berekening gebeurd op uurbasis.