S

Terug

SCARED:
Child Anxiety Related Emotional Disorders, is een zelfrapportagevragenlijst.
Scarring:
Bij depressies die vanaf de puberteit ontstaan, lijkt het bovendien alsof met ieder recidief het evenwicht makkelijker verstoord raakt, alsof de biologische disregulatie steeds meer een eigen leven gaat leiden. Een neuronaal/biochemisch litteken ontstaan.
Schoolloopbaan:
Het geheel van de schoolopleidingen die iemand gevolgd heeft.
Scoliose:
Scoliose is een zijdelingse verkromming van de rug (wervelkolom), waardoor één of twee bochten ontstaan.
Het komt in meer of minder ernstige mate voor bij 4 op de 100 mensen. De wervelkolom draait meestal ook om haar as (dan spreekt men van een torsiescoliose) en veroorzaakt zo een bochel (gibus).
Sense of coherence:
De mate waarin iemand samenhang ervaart in zijn of haar denken, handelen en voelen.
Seriële:
Een serie vormend.
Sexting:
Het maken of ontvangen van seksuele beelden op filmpjes met de smartphone of webcam.
Signaleren:
Constateren.
Significant:
Het verschijnsel komt vaker voor dan volgens de kansberekening binnen de grenzen van het toeval mogelijk is.
Sociaal-emotioneel:
Sociaal: Gezellig, menslievend, menselijk.
Emotioneel: Gevoelsmatig.
Social networking:
Relatienetwerken verbreden door andere contacten te leggen.
Sociometrie:
wetenschappelijke werkmethode voor het onderzoek van groepsrelaties.
Hyperoniem: methode.
Socratische vragen:
1. Volgens de leer van de Griekse filosoof Socrates;
2. Vragen stellen met de bedoeling de ander die er antwoord op geeft de waarheid te laten inzien. Dit probeer je te bereiken door steeds opnieuw een verhelderende vraag te stellen naar aanleiding van het gegeven antwoord. Zo krijgen eigen interpretaties geen of nauwelijks kans. Op deze manier probeer je de weg naar wijsheid te ontsluiten.
Standaarddeviaties:
De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van uitkomsten rondom een gemiddelde. Deze indicator wordt ook wel spreiding of standaardafwijking genoemd. Hoe groter een standaarddeviatie hoe minder homogeen de antwoorden van de respondenten in de steekproef zijn geweest.
Steekproef:
Een steekproef of monster, een statistisch begrip, is een selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde eigenschappen van die populatie.
Stressoren:
De conditie die stress veroorzaakt.
Substantiële verandering:
Fundamentele veranderingen.
Suggereren:
Iemand op subtiele wijze een voorstel doen.
Survey-onderzoek:
Verkennend onderzoek.
Symptomatologie:
geneeskundige leer van de ziekteverschijnselen.
Symmetrische escalatie:
Symmetrisch: Twee helften in spiegelbeeld.
Escalatie: Het steeds heviger worden van een situatie/conflict.

Terug