Scholieren Pas

Het doel van de PAS-interventie is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren door het motiveren van ouders om regels te stellen en door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License