Stap 4 Beschikking Krijgen En Meer Zoeken
ZOEKEN.png

In deze stap zocht ik steeds meer en meer specifieke informatie over ons thema. Ik heb me gebaseerd op de informatie direct uit mijn basisartikel (en meer bepaald de bronnelijst ervan). Daarna heb ik het thema verruimd via internet algemeen en specifieke bronnensoorten.

Hier vindt u dan het uiteindelijke resultaat van stap 4.
Stap 4 bestaat uit 2 delen. Eerst een excel bestand, waar ik de bronnen van het boek 'Pubers van nu' heb gesorteerd volgens soort en datum.
In het tweede deel vindt u alles wat ik opgezocht heb op het internet omtrent de bronnen, andere publicaties in verband met het onderwerp en dergelijke. Voor het tweede deel, klik hier.


Stap 1 Onderwerpsverkenning
Stap 2 Wiki Welkom
Stap 3 Inhoud In Lijsten En Syntheses

Stap 5 Contextualiseren
Stap 6 Afwerking

Terug