Statistieken
statistiek.jpg

Wij gingen op zoek naar statistieken over het bestudeerde onderwerp.
We moesten gevens over verschillende provincies, gewesten, groepen of jaren selecteren.

We moesten deze gegevens onderbrengen in een tabel. We stelden deze gegevens visueel voor via een zinvolle grafiek naar keuze.

Begrip statistikiek: wetenschap van het verzamelen, vergelijken en interpreteren van heel veel gegevens of de weergave daarvan in een schema.

Hieronder vindt u 2 statistieken:

Statistiek 1

De methode die werd gebruikt voor de selectie van de scholen is niet geschikt voor het bekomen van een representatieve steekproef voor de Vlaamse leerlingenpopulatie in het middelbaar onderwijs. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is ook niet om representatieve uitspraken te kunnen doen voor alle Vlaamse 12- tot 18-jarige jongeren. Het betreft daarentegen een exploratief onderzoek waarin, mits beperkte tijd en middelen, enerzijds de verdeling van bepaalde kenmerken en anderzijds de relaties tussen bepaalde kenmerken binnen de onderzoekspopulatie wordt bestuderen. Uiteraard werd hierbij wel rekening houden met de samenstelling van de onderzoeksgroep. Daarom werd gekeken in welke mate de verdeling van de onderzoeksgroep naar geslacht en studierichting (ASO, TSO, KSO en BSO) overeenkomt met de Vlaamse leerlingenpopulatie in het secundair onderwijs.
Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen de steekproef en de Vlaamse leerlingen.
Dit alles wordt duidelijk in volgende tabel met bijhorende grafieken.

Bron van tabel:Vanassche, S., Katrien, A., Sodermans, K.M. (2008 – 2009). Adolescenten en gezinnen. Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO).
Grafieken zijn zelf opgesteld a.d.h.v. de gevonden tabel.

Statistiek%20....png

Statistiek 2

Hieronder vindt u enkele cijfergegevens over het rookgedrag & alcoholgebruik bij jongeren:

statistiek%20rookgedrag.png
Grafiek%20van%20rookgedrag%20jongeren.jpeg
statistiek%20alcoholgedrag-1.png
Grafiek%20van%20alcoholgedrag%20bij%20jongeren.jpeg