Synthese

synthese powerpoint

synthese van de tekst

Depressie bij kinderen en jongeren

Er is sprake van een depressie als de stemming gedurende langere tijd gedaald is en dit een duidelijk verminderd functioneren en een duidelijk
lijden met zich meebrengt.

Depressie bij kinderen en pubers zal je minder snel opmerken dan bij volwassen. Een kind de hele tijd somber in een hoekje zien zitten, zie je bijna nooit.
De stemming van een kind of puber, ook als hij depressief is, sterker wisselt dan de stemming van een depressieve volwassene.

Kinderen

Wanneer kinderen geen plezier meer beleven, betekent dat vaak dat ze minder tot spel komen en zich meer dan tevoren vervelen. Vriendjes laten het afweten omdat het gewoon niet leuk is om met een lusteloos kind te spelen.
Daardoor zal het gevoel van waardeloosheid alleen maar toenemen en zal de stemming dalen.

Pubers

Wisselvalligheid en prikkelbaarheid zijn de sleutelwoorden bij depressieve pubers. Voor de goede waarnemer is de somberheid vaak wel voelbaar, maar die dreigt nogal eens ondergesneeuwd te raken door conflicten en incidenten. Dat is waarschijnlijk geen toeval, want pubers voelen zich niet graag zwak en vragen niet graag hulp.

Presentatie spreekuur

Het zal niet vaak voorkomen dat een ouder of kind bij de
huisarts komt met de klacht ‘mijn kind is zo somber de laatste tijd’ of ‘ik ben zo somber de laatste tijd’. Vaker zal de gedaalde stemming pas ter sprake komen bij doorvragen van de huisarts.
Bij een mogelijke depressieve stoornis geldt de gouden regel die voor alle kinderpsychiatrische aandoeningen geldt: ga nooit af op een eenmalige indruk in de spreekkamer, maar verzamel informatie over het dagelijks leven bij ouders, kind en, als het even kan, bij de school.
Voor pubers geldt dat zij zelf het beste kunnen aangeven hoe ze zich voelen. Het is dan ook goed op een rustig moment met de puber te praten, zonder de ouders, en op een respectvolle, niet te bezorgde manier naar zijn stemming te vragen.

Suïcidaliteit

Het is ontegenzeggelijk zo dat depressie en suïcidaliteit met elkaar te maken hebben: de aanwezigheid van een depressie is een van de sterkste voorspellers van een suïcidepoging.

Etiologie

Er ontstaat een stressreactie waardoor de neuronale circuits in het brein ontregeld raken. Welke circuits ontregeld raken en de wijze waarop deze ontregeling zich vervolgens uit, hangt af van persoonlijkheidsvariabelen.
Erfelijke factoren spelen hierbij een rol en ook ervaringen van het kind in de allervroegste jeugd.

Bij depressies die vanaf de puberteit ontstaan, lijkt het bovendien alsof het evenwicht makkelijker verstoord raakt. Dit verschijnsel wordt scarring genoemd: je zou kunnen zeggen dat er een neuronaal/biochemisch litteken ontstaat.
Inmiddels is bekend dat veiligheid en stabiliteit in de allereerste levensjaren van essentieel belang zijn voor de wijze waarop het stresssysteem wordt ‘ingesteld’.

Beleid

Kinderen en jongeren waarbij de huisarts een depressie vermoedt, moet deze goed in de gaten houden.
Later kan de huisarts beslissen om de behandeling in eerste lijn in te zetten.

Terug