Synthese Indicatoren Van Ontwikkeling Bij Adolescenten

Indicatoren van ontwikkeling bij adolescenten

Ontwikkeling van persoonlijkheid, relationele ondersteuning, groepsfunctioneren, probleemgedrag en welbevinden

Persoonlijkheid en welbevinden

Persoonlijkheid is volgens het onderzoek een zelfbeschrijvingen in vijf dimensies: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, en openheid voor nieuwe ervaringen. Bij een toenemende leeftijd geven ze een meer genuanceerde beschrijving van hun eigen persoonlijkheid.

Relationele ondersteuning

Bij het zoeken naar hun persoonlijkheid, ervaren ze relationele ondersteuning van vier belangrijke personen, nl.: de moeder, de vader, de broer/zus of de beste vriend/vriendin.

Groepsfunctioneren

Groepsfunctioneren staat centraal bij de adolescentie en gebeurd in vijf dimensies waarin klasgenoten als groep de bijdrage van de individuele adolescenten tot het functioneren van de klasgroep tot uitdrukking brengen:
- agressie/onachtzaameheid t.a.v groepsfunctioneren
- teruggetrokkenheid en prestatie-oriƫntatie
- zelfvertrouwen
- sociabiliteit
- emotionaliteit

Externaliserend probleemgedrag

De adolescent krijgt ook te maken met externaliserend probleemgedrag: openlijk delinquentie, verborgen delinquentie en autoriteitsconflicten. Verder ook alcohol-,sigaret-, en druggebruik vastgesteld als ook de betrokkenheid als dader bij pesten. Internaliserend probleemgedrag aan de hand van mate van betrokkenheid als slachtoffer bij direct en indirect pesten, en door een aantal belevingsmaten zoals eenzaamheid, piekeren, zorgen om thuis, somatische klachten en zelfwaardering.
Eveneens is het zo dat leerlingen uit hogere onderwijsniveaus en meisjes minder betrokken zijn bij externaliserend probleemgedrag dan jongengens en leerlingen uit lagere onderwijsniveaus.