Synthese over emoties van pubers in één dag

Emoties van pubers in één dag

De doelgroep van mijn artikel waren jongeren tussen de 12 en 14 jaar. Er werd een verband gezocht tussen intra - individuele variabiliteit van affect en psychologisch welbevinden.
Verbanden die werden gevonden, zijn meest overtuigend en consistent aangetoon voor spin: dit is een construct dat schommelingen in de kwaliteit van gevoelens reflecteert.

Er werd vooral gebruik gemaakt van variabiliteit, dit is in de dynamische systeeembenadering een belangrijke bron van informatie. Het onderzoek toonde aan dat sense of coherene positief samenhangt met welbevinden. Deze vorm van variabiliteit is nog niet veel gebruikt geweest en er wordt vooral beroep gedaan op schommelingen in de intensiteit.

De pulse en de spin zijn in mijn artikel, twee zeer belangrijke begrippen, het kernaffectrajecten. Dit is een cognitief toegankelijke kern van een emotie, stemming.