Synthese: Emoties van pubers in één dag

Emoties van pubers in één dag

De doelgroep van mijn artikel zijn jongeren tussen de 12 en 14 jaar. Er werd een verband gezocht tussen intra - individuele variabiliteit van affect en psychologisch welbevinden.
Verbanden die werden gevonden, zijn meest overtuigend en consistent aangetoond voor spin: dit is een construct dat schommelingen in de kwaliteit van gevoelens reflecteert.

Er werd vooral gebruik gemaakt van variabiliteit, dit is in de dynamische systeembenadering een belangrijke bron van informatie. Het onderzoek toonde aan dat sense of coherene positief samenhangt met welbevinden. Deze vorm van variabiliteit is nog niet veel gebruikt geweest en er wordt vooral beroep gedaan op schommelingen in de intensiteit.

De pulse en de spin zijn in mijn artikel, twee zeer belangrijke begrippen, het zijn kernaffecttrajecten: dit is een cognitief toegankelijke kern van een emotie, stemming.

Deze afbeelding is het model van pulse en spin.

psp_86_6_880_fig2a.gif

Er is gebruik gemaakt geweest van verscheidene meetinstrumenten; namelijk kernaffectvariabiliteit, persoonlijkheid en probleemgedrag.
Hiervan zijn verschillende resultaten gekomen:

1. Samenhang tussen de kernmerken van kernaffecttrajecten

2. Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en persoonlijkheden

3. Samenhang tussen kenmerken van kernaffecttrajecten en probleemgedrag

Een discussiepunt die wordt gesteld in de tekst, is de generaliseerbaarheid ervan.