V

Terug

Valkuilen:
Figuurlijk = een kuil in de grond. Iets waar je kan ingelokt worden.
Variabiliteit:
Veranderlijkheid.
Veiligheid:
Toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade.
Veilig klimaat:
Veilig: Beschermd tegen gevaar, behouden, geborgen, rustig, goedaardig & weinig risico.
Klimaat: Een gemiddelde toestand.
Verslaving:
Onweerstaanbare behoefte en dwang om bijvoorbeeld drugsmisbruik voort te zetten. Een geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid.
Vertrouwen:
Het geloof dat je op iemand kunt rekenen.
Voortgezet onderwijs:
Het voorgezet onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor leerlingen vanaf 12 jaar.

Terug