Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
logo%2520VAPH%2520%282%29.jpg

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen :

1. Diensten en voorzieningen
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang.

2. Hulpmiddelen en aanpassingen
Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of wagen.

3. Persoonlijke-assistentiebudget
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.