W
Weerstand:
Met weerstand beschermen we het meest kwetsbare deel van onszelf. Achter weerstand zit altijd een angst, verlangen of kwetsbaarheid. Veranderen doet pijn en roept verzet op. Vaak wil het kind/de puber de beoogde gedragsverandering niet gaan uitproberen uit angst voor een onzekere, nieuwe toestand. Dit is meestal een teken van gebrek aan vertrouwen en veiligheid. Je kunt pas veranderen als je het voordeel ervan inziet. Door de weerstand te zien en deze te benoemen (erkennen) kan die ook een bron van energie worden, waarmee je kunt werken en het veranderingsproces op gang kunt brengen.

Terug