Waarom Toegepaste Psychologie
boeken.jpg

Ik ben afgestudeerd aan het secundair onderwijs in juni 2011. Ik volgde Sociale en Technische Wetenschappen aan het Sint-Vincentiusinstituut te Anzegem. Daarna was het niet zo eenvoudig om een keuze te maken welke bepalend is voor mijn toekomstige professionele ontwikkeling.

Eerst had ik me geïnformeerd om gezinswetenschappen te volgen in Brussel, maar dat was werkplekleren en niet de ideale manier voor mij. Wilt u meer te weten komen over aan HUB, dan kan nu klikken op deze link.

Daarna was mijn keuze snel gemaakt.
Ik koos Toegepaste Psychologie omdat de vakken mij aanspreken en omdat er een toekomst in zit. Er zijn veel mensen nodig op het werkveld die deze studie hebben gevolgd. Denk maar aan onze opdracht voor het vak SOVA (Sociaal Agogische vaardigheden). Daar maken wij een draaiboek voor jongeren (mee bepaald pubers) die groepstherapie volgen in het CGG (Centrum Geestelijke gezondheidszorg) te Aalst.

Zo nu zit ik hier een paar maanden verder een website te maken voor mijn richting… Meer bepaald het vak Informatie Vaardigheden…

Terug